Co w numerze?

Pasowanie na czytelnika szkoły podstawowej i średniej

Plakat na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022 r.

Prawo w szkole

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022 r.
4-7
Prawo w szkole

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022 r. Co się zmieniło? Jakie są nowe procedury? Co z rozpoczętymi wcześniej awansami?

23 czerwca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa całkowicie modyfikuje obecne zasady awansu zawodowego, a celem przeprowadzenia tej nowelizacji jest (według uzasadnienia do projektu ustawy) uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli....
Michał Łyszczarz

Pasowanie na czytelnika

Nowy uczeń w bibliotece szkoły ponadpodstawowej
10-11
Pasowanie na czytelnika

Nowy uczeń w bibliotece szkoły ponadpodstawowej Pierwsze wrażenie jest ważne

W szkołach średnich we wrześniu każdego roku pojawiają się pierwszoklasiści, z którymi nauczyciele bibliotekarze zazwyczaj starają się przeprowadzać jakieś formy przysposobienia bibliotecznego w celu przedstawienia regulaminu i zasad korzystania z biblioteki. Takie spotkanie może być dobrą okazją do promocji...
Juliusz Wasilewski
Przychodzi nowy licealista do biblioteki w rybnickich Urszulankach
12-13
Pasowanie na czytelnika

Przychodzi nowy licealista do biblioteki w rybnickich Urszulankach Pierwsze wrażenie jest ważne

Gabriela Bonk
Wstąp i doładuj wyobraźnię
14-15
Pasowanie na czytelnika

Wstąp i doładuj wyobraźnię – pierwsze spotkanie z biblioteką w szkole ponadpodstawowej

Elżbieta Rafińska
Poznaj bibliotekę, włącz się w literaturę!
16-18
Pasowanie na czytelnika

Poznaj bibliotekę, włącz się w literaturę!

Scenariusz zajęć zapoznających nowych uczniów szkoły ponadpodstawowej z biblioteką – z wykorzystaniem metod grywalizacji. Czas trwania: 45 minut. Cele ogólne: zapoznanie uczniów z biblioteka szkolną; rozwijanie zainteresowań literaturą; przybliżenie sylwetek polskich noblistów literackich; rozbudzenie...
Izabela Stefańska
Pasowanie na czytelnika
20-22
Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika

Spotkanie biblioteczne dla pierwszoklasistów wprowadzające uczniów w świat książek, czytania i biblioteki szkolnej połączone z uroczystością pasowania na czytelnika. Cele zajęć:Po zajęciach uczeń: poszerza wiedzę o książkach (jako przedmiocie) i literaturze; potrafi wymienić etapy powstawania...
Barbara Polińska

Czytelnik w bibliotece

Krótki seans kinowy w bibliotece
23
Czytelnik w bibliotece

Krótki seans kinowy w bibliotece

Seans kinowy można zorganizować na długiej przerwie lub przy innej okazji. Jest to dobry sposób na promocję biblioteki.
Marta Krotkiewska
To oczywiste, że znam noblistę!
24-26
Czytelnik w bibliotece

To oczywiste, że znam noblistę!

Wbrew pozorom czy oczekiwaniom znajomość nazwisk noblistów i podstawowych informacji o nich nie jest u najstarszych uczniów szkoły podstawowej oczywista. Nasz escape room pozwala przyswoić i utrwalić kilka informacji o życiu i twórczości wybitnych Polaków. Proponujemy różnorodne i mniej popularne formy zagadek, takie jak...
Justyna Rudomina, Monika Jabłuszewska
Stop agresji
27-29
Czytelnik w bibliotece

Stop agresji – scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii

Grupa uczestników: ok. 16 osób. Miejsce spotkania: klasa, biblioteka szkolna. Cele:Uczeń: rozumie pojęcia: agresja słowna, fizyczna, psychiczna; zna alternatywne sposoby zachowań w sytuacjach wyzwalających agresję; poznaje sposoby radzenia sobie z własną i cudzą agresją; odczuwa empatię względem innych...
Elżbieta Kasprzyszak
Konkurs frazeologiczny  w szkole podstawowej
30-33
Czytelnik w bibliotece

Konkurs frazeologiczny w szkole podstawowej – sposób na wzbogacenie zasobu słownictwa

W dobie postępującego zaniku czytelnictwa, a co za tym idzie zubożenia słownictwa uczniów szukamy sposobów, aby temu zaradzić. Jednym z nich może być zorganizowanie konkursu frazeologicznego. A skoro dla chcącego nic trudnego, to jesteśmy o krok od sukcesu. Ogromną satysfakcję może dać to, że nasi wychowankowie zaczną...
Marzena Szumnarska
Jak Wojtek został strażakiem
34
Czytelnik w bibliotece

Jak Wojtek został strażakiem – konkurs z lektury dla kl. I

Monika Sochacka
Czy można oszukać przeznaczenie?
36-40
Czytelnik w bibliotece

Czy można oszukać przeznaczenie? – scenariusz zajęć inspirowanych serialem Wiedźmin

Nie taki Netflix straszny, jakim go malują. Wejdź do świata bliskiego młodym ludziom i przekonaj się, że jeden z najbardziej znanych współczesnych seriali może stać się podstawą do ciekawych i twórczych rozmów o tym, co w życiu jest najważniejsze. Tytuł/Temat zajęć:Czy można oszukać przeznaczenie? Serialowe...
Agnieszka Kunikowska
Na zakupy ekologicznie z Basią
41
Czytelnik w bibliotece

Na zakupy ekologicznie z Basią

Konkurs ekologiczny w formie testu na podstawie książki Zofii Staneckiej Basia i śmieci.
Ewa Sobczyńska, Bożena Diks

Przegląd książek

8 książek do wrześniowego plecaka
42-43
Przegląd książek

8 książek do wrześniowego plecaka

Wakacyjny relaks się skończył. Które książki warto zaproponować dzieciom młodzieży do włożenia do powakacyjnego plecaka?
Aleksandra Sobańska