Biblioteka w Szkole 10/2021

21,00 zł | 56 stron

Produkt niedostępny

Prenumerata

Co w numerze?

Biblioterapia w Szkole – 17 scenariuszy zajęć

Zgubione podręczniki – procedura postępowania

NPRCz 2.0 – składamy wnioski na 2022 r.

Artykuł z okładki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025
8-9

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025

Ruszyła realizacja Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Termin składania wniosków na 2022 r. upływa 31 października 2021 r.
Juliusz Wasilewski
Zgubione i zagubione podręczniki
10-11
Warsztat pracy

Zgubione i zagubione podręczniki – procedura postępowania

Jaka powinna być procedura postępowania w przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika? Jest nowa opinia MEiN.
Danuta Majkusiak

Biblioterapia w szkole

Czytanie – lokatą, która procentuje
12-13
Biblioterapia w szkole

Czytanie – lokatą, która procentuje

Któż z nas nie marzył w dzieciństwie o odnalezieniu skrzyni ze skarbami? Wyobraźnia podsuwała nam odważne pomysły co do tego, co mogłoby się w niej mieścić i jak ten skarb zdołamy wykorzystać.
Wanda Matras-Mastalerz
Postaw się na moim miejscu!
14-15
Biblioterapia w szkole

Postaw się na moim miejscu!

Cel główny: uświadomienie uczestnikom, czym są empatia i współczucie i jak ważną rolę odgrywają one w relacjach z innymi. Cele operacyjne: Uczestnik:  zna i rozumie pojęcia „empatia” i „współczucie”; wie, kiedy i jak można wyrazić empatię i współczucie wobec drugiej osoby i dlaczego warto to...
Joanna Szymczak-Ryczel
Po co jeść zdrowe rzeczy?
16-17
Biblioterapia w szkole

Po co jeść zdrowe rzeczy?

Cel główny: kształtowanie zdrowego stylu życia. Cele szczegółowe: Uczestnik:  rozumie potrzebę spożywania zbilansowanych posiłków dla utrzymania zdrowia; zna zasady racjonalnego odżywiania się; aktywnie słucha i pracuje z tekstem literackim. Warunki techniczne: liczba uczestników: ok. 25; wiek...
Karolina Korczewska
Dary wróżek, czyli nasze moce i talenty
18-19
Biblioterapia w szkole

Dary wróżek, czyli nasze moce i talenty

Cele:  wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa;  określanie mocnych stron osobowości; rozwijanie empatii i twórczego myślenia. Warunki techniczne: iczba uczestników: 15;  wiek uczestników: 7 lat;  miejsce: sala lekcyjna lub świetlica szkolna;  czas trwania: 2 x 45 minut. Treści...
Urszula Zybura-Zadworna
Co boli najbardziej na świecie?
20-21
Biblioterapia w szkole

Co boli najbardziej na świecie? O kłamstwie i jego skutkach

Cele: Uczeń: buduje poczucie własnej wartości;  integruje się z grupą; ɨ uwrażliwia się na kłamstwo, rozumie jego skutki w aspekcie społecznym i moralnym. Warunki techniczne: wiek uczestników: 7-10 lat;  liczba uczestników: klasa szkolna;  miejsce: biblioteka szkolna lub sala lekcyjna; czas trwania:...
Beata Bugla
Poszukiwacze superskarbów
22-23
Biblioterapia w szkole

Poszukiwacze superskarbów

Cele:  uwrażliwienie uczestników na takie wartości w życiu człowieka jak: miłość, przyjaźń, rodzina, zdrowie;  kształtowanie umiejętności rozróżniania wartości materialnych i niematerialnych;  rozwijanie umiejętności dostrzegania i doceniania pięknych chwil w życiu. Warunki techniczne:  liczba...
Gabriela Olszewska
Jak to jest być smutnym?
24-25
Biblioterapia w szkole

Jak to jest być smutnym?

Cele: Uczeń: potrafi nazwać uczucia i emocje; zna i rozumie pojęcie smutku; rozumie, że ma prawo przeżywać smutek po swojemu; poznaje sposoby radzenia sobie ze smutkiem. Warunki techniczne:  liczba uczestników: klasa szkolna lub grupa świetlicowa; wiek uczestników: 8-10 lat;  miejsce: sala lekcyjna,...
Renata Szmajnta
Modne zachowania w klasie
26-28
Biblioterapia w szkole

Modne zachowania w klasie

Cel główny: wspólne wdrażanie zasad i wartości wyznaczających codzienne zachowania dzieci wobec siebie. Cele szczegółowe:  określenie klasowych zasad współżycia poprzez ustalenie wspólnego zestawu „modnych zachowań”;  zwiększenie poziomu wzajemnej akceptacji w grupie;  uwrażliwienie na wspieranie i...
Roksana Kociołek-Kaszyńska
Gdybym mógł być morzem…
30-31
Biblioterapia w szkole

Gdybym mógł być morzem…

Cele:  wzmacnianie poczucia własnej wartości;  budowanie własnej odrębności, tożsamości, poczucia sprawstwa; rozwijanie empatii i twórczego myślenia; ćwiczenie operacji umysłowych (abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, metaforyzowania);  rozwijanie myślenia pytajnego,...
Urszula Zybura-Zadworna
O wężowej wdzięczności
32-33
Biblioterapia w szkole

O wężowej wdzięczności

Cele: Uczestnik: potrafi określić sposoby okazywania przywiązania, czułości, troskliwości, miłości;  wie, jak troszczyć się o przyjaciela; zna różne możliwości okazywania czułości, miłości, dobra i wdzięczności swoim bliskim (nie tylko osobom, ale też zwierzętom); patrzy na świat z czterech różnych...
Elżbieta Bukowiec, Marcin Łukasz Lutomierski
Weź życie w swoje ręce!
34-35
Biblioterapia w szkole

Weź życie w swoje ręce! Motywacja do osiągania celów życiowych

Cele:  kształtowanie podstaw społecznych wobec osób z niesprawnościami; ɨ rozwijanie motywacyjnej postawy do osiągania pozytywnych celów życiowych;  rozwijanie empatii wśród uczniów. Warunki techniczne: liczba uczestników: klasa szkolna;  miejsce: biblioteka lub sala lekcyjna; czas trwania: 45...
Dorota Gasińska
Pokochaj siebie i swoją niesprawność!
36-37
Biblioterapia w szkole

Pokochaj siebie i swoją niesprawność! Samoakceptacja, tolerancja i pokonywanie barier

Cele: rozwijanie samoakceptacji i uświadomienie samorealizacji; kształtowanie podstaw społecznych;  rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych rozwiązań swojej niemożności. Warunki techniczne: liczba uczestników: klasa szkolna;  miejsce: biblioteka, sala lekcyjna lub sala gimnastyczna; czas trwania: 45...
Dorota Gasińska
Każdy szuka w życiu jakiejś strategii, nawet Jane Eyre
38-39
Biblioterapia w szkole

Każdy szuka w życiu jakiejś strategii, nawet Jane Eyre

Cele: samoakceptacja;  tworzenie strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami;  samopoznanie. Warunki techniczne:  liczba uczestników: 10-15; wiek uczestników: powyżej 14 lat; miejsce: sala lekcyjna lub biblioteka; czas trwania: 90 minut. Treści przekazywane: budowanie poczucia wartości na bazie tego. kim...
Jolanta Molenda-Bieniecka
Dobry żart tynfa wart
40-41
Biblioterapia w szkole

Dobry żart tynfa wart

Cele: uświadomienie uczestnikom granicy między niewinnym żartem a wyśmiewaniem;  uwrażliwienie uczestników na konsekwencje wyśmiewania dla ofiary; nauka przewidywania skutków swojego postępowania wobec innych. Warunki techniczne:  liczba uczestników: klasa szkolna;  wiek uczestników: 13-15 lat;  miejsce:...
Lidia Ippoldt
Być czy mieć?
43-46
Biblioterapia w szkole

Być czy mieć? – cykl zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży

Cele: Uczeń:  ma poczucie własnej wartości bez względu na pozycję społeczną;  zwraca uwagę na wartości niematerialne;  zna bajki filozoficzne i ich przesłania; akceptuje odmienność. Warunki techniczne: liczba uczestników: do 15;  wiek uczestników: 16 -19 lat; miejsce zajęć: biblioteka; czas trwania: 2...
Katarzyna Winiarska-Janur
Bieżnia życia
48-49
Biblioterapia w szkole

Bieżnia życia – czyli o pogoni za sukcesem

Cele: uświadomienie uczestnikom, na czym naprawdę polega sukces;  uświadomienie uczestnikom, jakie konsekwencje mogą przynieść stres i frustracja spowodowane brakiem sukcesów;  nauka umiejętności życia z wyrzeczeniami i ograniczeniami;  wzmocnienie u uczestników poczucia spełnienia w życiu. Warunki...
Lidia Ippoldt
Szept, ale czy w dobrej sprawie?
50-51
Biblioterapia w szkole

Szept, ale czy w dobrej sprawie? – czyli o moralnych dylematach nastolatków poruszających się w wirtualnym świecie

Cele:  uświadomienie uczestnikom konsekwencji nieetycznych działań w wirtualnym świecie;  propagowanie wśród nastolatków postaw etycznych przy dokonywaniu wyborów. Warunki techniczne:  liczba uczestników: klasa szkolna; wiek uczestników: 16-19 lat;  miejsce: klasa szkolna lub biblioteka;  czas trwania: 90...
Lidia Ippoldt

Scenariusze

Baczyński – poeta czasów wojny
52-53
Scenariusze

Baczyński – poeta czasów wojny – scenariusz spektaklu o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim

Osoby: Krzysztof Kamil Baczyński; Barbara Drapczyńska; Stefania Baczyńska – matka; Stanisław Baczyński – ojciec. Materiały: stroje damskie i męskie stylizowane na czasy II wojny światowej, lalka, kocyk, walizka, dwie stare skrzynki, dwa hełmy, notes z ołówkiem, zegarek, menażka, zasuszona róża, dwie opaski...
Bożena Charkiewicz

Przegląd książek

8 cnót niewieścich
54-55
Przegląd książek

8 cnót niewieścich – książki z ideą sisterhood w tle

Idea sisterhood – tzw. siostrzeństwa – rozumiana jako wsparcie udzielanego kobietom przez inne kobiety od kilkunastu lat jest silnie obecna w literaturze dla dzieci i młodzieży. Niefortunna wypowiedź jednego z doradców ministra Przemysława Czarnka dotycząca owych „cnót niewieścich” może posłużyć bibliotekarzom...
Aleksandra Sobańska