Historia

Plansze dydaktyczne na temat historii są dla jej nauczycieli bardzo ważnym wsparciem w nauce. Nasze pomoce przedstawiają mapy historyczne, kalendaria i sylwetki polskich bohaterów. Plakaty z okazji Święta Niepodległości wiszą co roku w tysiącach polskich szkół.

Plansze historyczne

Celem naszych pomocy dydaktycznych z historii jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii Polski i osiągnięć postaci historycznych; utrwalenie symbolów narodowych, wyjaśnienie ich znaczenia i wyciąganie wniosków z procesów historycznych.