Chemia, fizyka

Wielu uczniów ma ze zrozumieniem chemii i fizyki duży problem. Pomogą im w tym nasze plansze dydaktyczne, które w przejrzysty i nowoczesny sposób wyjaśniają tajniki tych nauk. Posiadamy nie tylko pomoce stricte przedmiotowe, jak układ okresowy, lecz także materiały do pracowni fizycznej oraz na temat Marii Skłodowskiej-Curie.

Poziom:

Plansze chemiczne i fizyczne

Chemia, jako przedmiot eksperymentalny, kładzie nacisk na projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Towarzyszyć im mogą plansze dydaktyczne, które uzupełniają edukację empiryczną. Dzięki fizyce uczeń pozna uniwersalne prawa opisujące materię i zachodzące w niej procesy. Prawa, pojęcia i teorie fizyki doskonale prezentują się na naszych pomocach dydaktycznych.