Zdrowie, odżywianie

wiadomość zdrowych nawyków dzieci wpływa na cale ich życie. Choćby zasady zdrowego odżywiania są w stanie uchronić młodzież przed wieloma chorobami, takimi jak otyłość czy cukrzyca. Plansze dydaktyczne poświęcone zdrowiu pomogą w kształtowaniu dobrych postaw i edukacji zdrowotnej. Warto przekazać uczniom treści np. nowej piramidy żywienia.

Poziom: