Język polski

Nauka języka polskiego to najobszerniejsza część podstawy programowej. Plansze dydaktyczne dla polonistów pomogą w wyjaśnianiu zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji. Nasze pomoce edukacyjne sprawdzą się zarówno dla dzieci z klas I-III, jak i starszych uczniów szkoły podstawowej oraz liceum.

Poziom:

Plansze do języka polskiego

Podstawa programowa określa język polski jako kluczowy przedmiot szkolny. Służy rozwojowi ucznia i wprowadzeniu go w świat kultury. Dobra znajomość języka i umiejętność posługiwania się nim pomaga w przyswajaniu wiedzy z innych przedmiotów i często decyduje o szkolnych sukcesach ucznia. W ich osiągnięciu pomogą nasze plansze dydaktyczne.