Przedszkole

Pomoce dydaktyczne dla przedszkola to nie lada wyzwanie dla każdego autora. Muszą prezentować określoną treść edukacyjną, być przejrzyste, zrozumiałe, a zarazem estetyczne. Dlatego projektujemy nasze plansze pod kątem dzieci, by pomogły im zrozumieć otaczający świat i wejść w świat edukacji.

Poziom:

Plansze dla przedszkola

Celem wychowania przedszkolnego jest całościowe wsparcie rozwoju dziecka. Realizuje się je poprzez opiekę, wychowanie i nauczanie – uczenie się. Umożliwia to dzieciom odkrycie swoich możliwości, sensu działań i zbieranie doświadczeń na drodze kierującej do prawdy, piękna i dobra. Pomoce dydaktyczne dla przedszkoli pomogą dzieciom w osiągnięciu dojrzałości do nauki w szkole.