Pokój nauczycielski

W szkołach często się zapomina, że wyposażenie pokoju nauczycielskiego jest równie istotne, co innych sal. Nasze plakaty pomogą przekazać gronu pedagogicznemu wiele edukacyjnych treści oraz informacji o współczesnej młodzieży.

Poziom: