Ekologia

Edukacja ekologiczna jest jednym z największych wyzwań współczesnej szkoły. Ochrona środowiska w przyszłości będzie dla dzisiejszych uczniów najważniejszym zadaniem. Warto wyposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne dotyczące ekologii, by wychowywać uczniów w poszanowaniu przyrody. Nasze plansze nie tylko pomogą segregować odpady, lecz także wyjaśnią, jak oszczędzać energię oraz wodę.

Poziom:

Plansze o ekologii

Podstawa programowa w kwestii ekologii wskazuje m.in., że uczeń powinien potrafić przedstawiać odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody i proponować racjonalne sposoby gospodarowania zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plansze poświęcone ekologii rozwijają te zagadnienia i skupiają się na wielu innych, jak np. ochrona przyrody.