Liceum, technikum

Nauka języka polskiego w liceum i technikum głównie dotyczy poznania literatury - jej dziejów i najważniejszych dzieł. Warto pomóc uczniom, wyposażając pracownię w dobre plansze dydaktyczne. Zawierają informacje na temat epok literackich i epok kultury, interpunkcji, błędów językowych oraz biografii polskich pisarzy. Są dobre merytorycznie i zgodne z podstawą programową, dzięki czemu doceni je każdy polonista.

Poziom:

Plansze do języka polskiego dla liceum i technikum

Język polski jako przedmiot w szkole ponadpodstawowej pozwala uczniom na poznanie dzieł literackich wchodzących w skład kulturowego dziedzictwa. Licealista, który jest już dojrzały intelektualnie, emocjonalnie i moralnie, jest w stanie kształtować system wartości i tożsamość. Pomogą mu w tym plansze dydaktyczne poświęcone epokom literackim, epokom kultury oraz najwybitniejszym pisarzom.