Szkoła podstawowa

Nauka języka polskiego jest dla uczniów szkoły podstawowej jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań. By im pomóc, warto wyposażyć klasę w dobre plansze dydaktyczne. Pomogą im w poznaniu gramatyki, ortografii, interpunkcji czy wizerunków pisarzy. Nasze pomoce dydaktyczne są estetyczne i zgodne z podstawą programową, więc zaufało nam już tysiące polonistów.

Poziom:

Plansze do języka polskiego w szkole podstawowej

Język polski jako przedmiot w szkole podstawowej składa się z kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia. Szkoła ma za zadanie doskonalić zdolności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, m.in. o bogaty zasób słownictwa uczniów i przestrzeganie poprawności języka. Na pewno pomocne okażą się plansze dydaktyczne poświęcone gramatyce, ortografii czy interpunkcji.